Äldreboendet Salla

Ett projekt, unikt för Europa, där vi stått för leveransen är Salla i Sunne, Läs artikeln nedan, publicerad på nwt.se den 16 februari 2012.

Inte ett blåmärke med nya mattan

SUNNE: SPARAR ONÖDIGT LIDANDE VID FALL

Att välja golvmatta kan ha en avgörande betydelse. På äldreboendet Salla i Sunne har man haft 14 fallolyckor – utan ett blåmärke som följd. – Det är stolligt att lägga in någon annan matta. Detta är framtiden, säger enhetschefen Britt-Inger Olsson. Nu finns hopp om att antalet fallskador på äldreboenden kan minskas. Hittills har det unika materialet i mattan på äldreboendet i Sunne gjort succé. Sedan i våras har 14 fallolyckor inträffat, utan skador. Personalen har jämfört fallolyckorna mellan två olika avdelningar.

– På en annan jämnstor avdelning med vanligt golv har det varit 18 fallolyckor och en lårbensfraktur under samma period, säger Britt-Inger Olsson. Enligt studier tar mattan emot 70 procent av ett fall.

– Det var modigt att kommunen vågade satsa på en matta som är fyra gånger så dyr som en vanlig plastmatta. Men det är verkligen en bra investering för de gamla, säger Britt-Inger Olsson.

SPARAR SAMHÄLLET MILJONBELOPP

Golvmattan som har sitt ursprung i Nya Zeeland går loss på cirka 1600 kronor per kvadratmeter. Den ser ut som vilken matta som helst och består av ett gummimaterial kombinerat med luft. Vad den besparar i mänskligt lidande går inte att värdera, menar personalen. Kommunens investering på 250 000 kronor kan ha besparat samhällsutgifter på miljonbelopp.

– Vi brukar ha runt fem frakturer på ett år, som vardera beräknas kosta uppemot 400.000 kronor, säger Britt-Inger Olsson. På Karlstads universitet forskas det kring mattans material under en treårsperiod.

BEHAGLIGARE MILJÖ

– Hittills verkar de preliminära resultaten mycket lovande, de bekräftar den teoretiska forskningen som legat bakom utvecklingen av golvet, säger Finn Nilson som är forskare i folkhälsovetenskap. Det är han som förmedlade kontakten mellan företaget på Nya Zeeland och Salla i Sunne.

– Förhoppningsvis blir fler kommuner intresserade så att en större mängd data kan samlas in, och i förlängningen att minska antalet fallskador på våra äldreboenden säger han. På Salla är man helnöjd med den ljuddämpande mattan.

– Miljön har blivit lugnare och behagligare, säger Britt-Inger Olsson.